TSO

Rond het middaguur verzorgen ouders samen met twee pedagogisch medewerkers van BINK Mirakel de tussenschoolse opvang (TSO).

GBS de Wegwijzer is in het bezit van het certificaat ‘TSO-voorbeeldschool’. Kenmerkend hiervoor zijn een goede basisorganisatie, scholing, weinig incidenten (ruzies) op het plein en in de school, correcte aanspreekvormen etc. Met uw hulp hopen we deze standaard minimaal op niveau te houden.

De kosten voor TSO voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

  • € 119,- voor een kind
  • € 208,25 voor twee kinderen
  • € 267,75 voor drie of meer kinderen

Voor de betaling van de kosten ontvangt u twee keer per jaar een betaalverzoek. Ouders die als vrijwilliger pleinwacht lopen ontvangen per beurt € 4,50 korting. Deze korting wordt aan het einde van het schooljaar verrekend.