Communicatie

Ouders en school communiceren dagelijks met elkaar via:

E-mail blijft een belangrijk communicatiemiddel vanuit de school. Alle medewerkers hebben een eigen mailadres: voornaamenachternaam@cordeoscholen.nl. Groepsmail wordt vanuit het leerlingvolgsysteem Parnassys gestuurd waardoor alle mailadressen standaard in BCC verstuurd worden.

Op deze website kunt u allerlei documenten vinden die te maken hebben met het beleid en de organisatie van de school. Op het afgeschermde gedeelte van de website vindt u specifieke informatie over bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, de tussenschoolse opvang, fotogalerijen van activiteiten et cetera.

Via het ouderportal kunt u inloggen op het leerlingdossier van uw kind(eren) met daarin persoongegevens, actuele contactgegevens van leerlingen uit dezelfde groep, toetsresultaten, handelingsplannen, gespreksverslagen, absenties et cetera.

Parro is de schoolapp die ook direct gekoppeld is aan het leerlingvolgsysteem Parnassys en dus een afgesloten platform is. De app is te downloaden via de Apple App Store en de Google Play Store of online te gebruiken via https://talk.parro.com. Met Parro kan de leerkracht persoonlijk of in een groep mededelingen en/of foto’s naar ouders sturen. Zo blijft u altijd op de hoogte van groepsupdates of belangrijke mededelingen. Ook gesprekken worden ingepland via Parro.

Op onze verenigingswebsite vindt u ons privacyreglementhttps://cordeoscholen.nl/privacy/