Communicatie

Ouders en school communiceren dagelijks met elkaar via:

Parro is de schoolapp die ook direct gekoppeld is aan het leerlingvolgsysteem Parnassys en dus een afgesloten platform is. De app is te downloaden via de Apple App Store en de Google Play Store of online te gebruiken via https://talk.parro.com. Met Parro kan de leerkracht persoonlijk of in een groep mededelingen en/of foto’s naar ouders sturen. Zo blijft u altijd op de hoogte van groepsupdates of belangrijke mededelingen. Ook gesprekken worden ingepland via Parro.

E-mail blijft een belangrijk communicatiemiddel vanuit de school. Alle medewerkers hebben een eigen mailadres: voornaamenachternaam@cordeoscholen.nl. Groepsmail wordt vanuit het leerlingvolgsysteem Parnassys gestuurd waardoor alle mailadressen standaard in BCC verstuurd worden.

Op deze website kun je allerlei documenten vinden die te maken hebben met het beleid en de organisatie van de school. Op het afgeschermde gedeelte van de website vindt je specifieke informatie voor ouders met kinderen op De Wegwijzer.

Via het ouderportal kun je inloggen op het leerlingdossier van je kind(eren) met daarin persoonsgegevens, actuele contactgegevens van leerlingen uit dezelfde groep, toetsresultaten, handelingsplannen, gespreksverslagen, absenties et cetera.