Identiteitscommissie

De Identiteitscommissie wordt gevormd door ouders van leerlingen van De Wegwijzer. De commissie denkt mee over thema’s die raken aan de identiteit van de school en hoe we deze identiteit samen sterk kunnen vormgeven. Zo ondersteunt de Identiteitscommissie de directie bij het aannemen van nieuwe leerlingen en nieuw personeel. Ook vergadert de Identiteitscommissie met de schoolvereniging CorDeo en denkt mee over de invulling van het identiteitsonderwijs. En omdat we het als school belangrijk vinden dat ouders ook onderling in goede relatie staan tot elkaar, organiseert de commissie contactmomenten voor ouders.

De directeur sluit regelmatig aan bij de vergaderingen van de Identiteitscommissie. Ook buiten de vergaderingen om is er nauw contact tussen de directeur en de commissie. Zo blijft hij op de hoogte van wat er speelt bij ouders en waar behoefte aan is op het gebied van de identiteit van de school.