Activiteiten

Onderstaande activiteiten worden door de Activiteitencommissie (AC) en het team (twee)jaarlijks georganiseerd:

 • jaaropening
 • algemene informatieavond
 • themaweek
 • boekenbeurs
 • schoolfeest
 • open lesweek
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstontbijt
 • avond voor nieuwe ouders
 • kennismakingsochtend instroomouders
 • deelname aan de Avondvierdaagse
 • schoolreisje
 • Koningsspelen / sportdag
 • vieringen
 • kamp groep 8
 • doorstroommiddag
 • projectweek
 • musical groep 8
 • jaarsluiting

De AC is bereikbaar via ac@gbsdewegwijzer.net