Ouderverklaring

De Wegwijzer heeft een duidelijke, uitgesproken christelijke identiteit. We waarborgen onze identiteit onder meer door een toelatingsbeleid. Dat betekent dat we met ouders die hun kind willen inschrijven in gesprek gaan over onze gedeelde liefde voor Jezus Christus. Vragen die daarbij aan bod kunnen komen zijn ‘wat vindt u belangrijk in uw leven?’, ‘hoe geeft u uw geloofsleven en uw relatie met God vorm?’, ‘wat wilt u dat u kind meekrijgt over de bijbel en het leven met God?’, ‘in welke mate sluit dit aan bij wat wij als school doen?’.

Ouders die hun kind willen aanmelden vragen wij een ouderverklaring te ondertekenen. In deze verklaring staat onder andere dat ouders bewust kiezen voor christelijk onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis. U vindt de volledige ouderverklaring hier.