Wie wij zijn

Wij zijn een christelijke basisschool, die open staat voor iedereen die in Jezus gelooft. We kijken daarbij over kerkmuren heen: we volgen samen Christus, oprecht en ieder op onze eigen manier.

Wat houdt dat in, een christelijke school?
Als team en als ouders leven we de kinderen voor met als doel hen veilig in een vast geloof op te laten groeien tot betrokken christenen die zelfverzekerd hun plaats leren innemen midden in de maatschappij. Vanuit een positief christelijke geloofsovertuiging zijn we ‘zoutend zout en lichtend licht’ voor elkaar en anderen (Mat. 5:13-14). We doen dit in samenspraak met ouders. Meer informatie over hoe we samenwerken, lees je onder Identiteitscommissie.

Wat doen we bijvoorbeeld?
Op De Wegwijzer lezen we iedere dag uit de Bijbel en praten we door over de verhalen die we horen. We bidden en zingen allerlei christelijke liederen. Deuteronomium 11:18-19 is voor een belangrijk uitgangspunt in ons Bijbelonderwijs:

‘Houd Mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en een band op uw hoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.’

Op De Wegwijzer vieren gezamenlijk Kerstmis en Pasen, vaak met ouders. Samen staan we stil bij het doel en impact van deze christelijke feesten op ons leven en wereld om ons heen.

We staan als christelijke basisschool midden in Hilversum en midden in de wereld. We hebben oog voor wat er in de maatschappij speelt en leren de kinderen hoe ze zich daartoe kunnen verhouden. We leren hen hoe ze zorg dragen voor zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. Hoe ze Zijn licht laten schijnen in Hilversum.

Misse: hier staan wij voor

Wij geloven dat God de Schepper is van de aarde en alles wat daarop leeft. Hij houdt van elk mens en heeft Zijn Zoon Jezus Christus gegeven om dat te bewijzen (Joh. 3:16; Rom. 5:8). Hij houdt dus ook van de kinderen. Daar mogen ze op vertrouwen. Op De Wegwijzer leren de kinderen dat.

Op onze school ontdekken en ontwikkelen kinderen zich in verbondenheid met God. Twee overtuigingen vormen de basis voor hoe we ons onderwijs vormgeven. Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben de behoefte zich te ontwikkelen. En het welbevinden van het kind heeft invloed op de ontwikkeling en het leervermogen.

Visie: hier gaan wij voor

Onze school heet niet voor niets De Wegwijzer: wij helpen de kinderen bij het ontdekken van hun eigen weg en het uitzetten van een koers die bij hen past. Elk kind dat De Wegwijzer verlaat heeft zichzelf beter leren kennen. Wat kan ik goed? Waar word ik blij van? Wat daagt mij uit? Waar heb ik hulp nodig en hoe vraag ik die? Wat doe ik als het even niet gaat zoals ik wil? Zo leert elk kind dat prestaties niet bepalen wie je bent: jij bent meer dan je hoogste cijfer!

Het onderwijs heeft de waardevolle taak kinderen voor te bereiden op een toekomst die nog onbekend is. Op De Wegwijzer leren we de kinderen bovendien wat wel zeker is in hun toekomst: God is goed en Hij is trouw. Zijn liefde voor elk van hen zal altijd blijven (Ps. 100:5). Daarom is hun toekomst hoopvol (Jer. 29:11)!

Het team
Ons team is deskundig en leergierig. Wat wij bij onze leerlingen stimuleren, gunnen wij ook onszelf: we zijn steeds gericht op onze eigen en gezamenlijke ontwikkeling en groei.

Als team zijn we betrokken bij de leerling, ouders en elkaar. We nemen onze verantwoordelijkheid, in nauwe samenwerking met ouders. We nemen onze taak serieus en lachen daarom veel met elkaar.

Groep 1/2 : Nellie Ekhart (ma, di) en Hedwig Baas (do, vr)
Groep 2/3: Dianne van Greuningen (ma, di) en Vrouwniea Prins (wo, do, vr)
Groep 4/5: Coby de Haan (ma, di, do, vr) en Jacolien van Oppijnen (wo)
Groep 5/6: Jorinda Meijers (ma, di), Herman Bruinenberg (wo) en Eline Burggraaf (do, vr)
Groep 7:      Gerdien Gootjes (ma, di, wo, do)
Groep 8:      Ilse van der Spoel (ma t/m vr)

Groeigroepen: Marja Jonker (vr)

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Martine Goedhart (do). Op dinsdag verzorgt De Treble spellessen

De leerkrachten worden ondersteund door ons ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit Marianne van Beek (intern begeleider, a.i.), Dianne van Greuningen en Janine Hijink (leerkrachtondersteuners), Menno Russchenberg (conciërge), Silvia de Waal (administratie). Locatiedirecteur is Peter van den Hooff.

Geschiedenis

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werden op verschillende plekken in heel Nederland gereformeerde scholen opgericht. Leden van de gereformeerde kerk wilden graag een basisschool stichten die paste bij hun geloofsovertuiging, vanuit het verlangen dat de school overeenkwam met thuis en kerk. De school was ongesubsidieerd: kerken betaalden met elkaar de kosten. Vanaf eind jaren zestig werden er ook in de omgeving van Hilversum pogingen gedaan een gereformeerde school op te richten. Dit lukte in 1980 en De Wegwijzer was geboren.

De school startte met vier groepen in noodgebouwen in de Hilversumse wijk Kerkelanden. De gereformeerde school trok niet alleen leerlingen uit Hilversum: leerlingen kwamen ook uit omliggende dorpen als Mijdrecht, Weesp, Bussum, Huizen en Loenen. Het leerlingvervoer werd bekostigd vanuit een fonds.

Aanvankelijk kwamen alle leerlingen uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Toen het kerkgebouw van de Hilversumse Gereformeerde Kerk vrijgemaakt afbrandde en de kerk nieuwe huisvesting zocht, werd de band met de Christelijk Gereformeerde Kerk verstevigd. Niet veel later werden ook kinderen uit Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken toegelaten op De Wegwijzer.

Tegenwoordig is de instroom veel breder: als school willen we over kerkmuren heen kijken. Nog steeds groeien alle leerlingen op in een christelijk gezin. Een groot deel van de kinderen komt uit gereformeerde gezinnen, maar ook kinderen en ouders uit bijvoorbeeld evangelische gemeenten, PKN-kerken en hervormde gemeenten voelen zich thuis op De Wegwijzer.