Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Daarmee worden onder meer de Koningsspelen, het schoolreisje en Sinterklaas bedoeld.

Ieder schooljaar wordt de hoogte van de ouderbijdrage in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Voor het schooljaar 2022-2023 is de hoogte van de ouderbijdrage als volgt:

Gezin met 1 kind: € 70,-
Gezin met 2 kinderen: € 130,-
Gezin met 3 of meer kinderen: € 175,-

Gezinnen met meerdere kinderen ontvangen dus een korting op de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Als u de ouderbijdrage niet kunt of wilt betalen, laat het ons dan weten. Ook als u de de ouderbijdrage niet kunt of wilt betalen, mag uw kind deelnemen aan alle activiteiten die worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks geïnd in februari.