BSO

Voor de buitenschoolse opvang werkt GBS De Wegwijzer samen met BINK Mirakel. Bink verzorgt ook voorschoolse opvang.