Identiteit

Op onze school zijn alle gezinnen welkom waarin de kinderen in de opvoeding de Christelijke geloofsovertuiging mee krijgen. Als school sluiten we hier graag op aan. In de praktijk betekent dit dat op onze school gezinnen worden toegelaten vanuit allerlei Christelijke richtingen: van Gereformeerd, Hervormd, Evangelisch, Baptist, Rooms-Katholiek tot Russisch orthodox et cetera.

Psalm 78:2-4 zegt:
‘Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is.
Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.
Wij zullen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan.’

En Jezus zegt in Marcus 10:14b:
‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’

Op GBS De Wegwijzer is geloven de standaard. Daarom lezen we iedere dag uit de Bijbel, bidden we en zingen we allerlei Christelijke liederen. Als team en als ouders leven we de kinderen voor met als doel hen veilig in een vast geloof op te laten groeien tot betrokken Christenen die zelfverzekerd hun plaats leren innemen midden in de maatschappij. Vanuit een positief Christelijke geloofsovertuiging zijn we ‘zoutend zout en lichtend licht’ voor elkaar en anderen.