Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) van GBS De Wegwijzer bestaat per 1 november 2018 uit:
Marian van Popta (oudergeleding, voorzitter)
Rhodé Hoorn (oudergeleding)
Esther Versteeg (personeelsgeleding, secretaris)
Lisette Krol (personeelsgeleding)

De MR is bereikbaar via mr@gbsdewegwijzer.net