Onderwijs

Identiteit:
Bijbelonderwijs (Levend Water)
Wereldgodsdiensten (Wat geloof jij)

Kleuterbouw:
Parnassys Leerlijnen (leerlingvolgsysteem)
Kleuterplein
Engels (Stepping Stones)

Reguliere vakken:
Aanvankelijk lezen (Veilig leren lezen – recente versie Kim)
Taal (Taal op maat – recente versie 2)
Spelling (Taal op maat-spelling – recente versie 2)
Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip-XL)
Mondelinge taalontwikkeling (Spreekbeurten etc.)
Rekenen (Wereld in Getallen – recente versie 4)
Schrijven (Schrijven in de basisschool – recente versie 3)
Engels (Stepping Stones)
Zaakvakken (Topondernemers)
Snappet
Verkeer (Veilig Verkeer Nederland)
Bewegingsonderwijs (Basislessen bewegingsonderwijs)
Kunst & Cultuur (Eigen curriculum)

Sociaal emotioneel:
Kanjertraining
KanVas (leerlingvolgsysteem)

Meer- en hoogbegaafden:
Rekenen (Rekentijgers en Sterrenwerk)
Informatieverwerking (Denkwerk)