Schooltijden: TSO en BSO

De schooltijden van GBS De Wegwijzer zijn: 8:45 uur tot 15:00 uur.
Op woensdag zijn de kleutergroepen vrij en op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij.
Rond het middaguur verzorgen ouders, al dan niet betaald of betalend, de tussenschoolse opvang (TSO).

GBS de Wegwijzer is in het bezit van het certificaat ‘TSO-voorbeeldschool’. Kenmerkend hiervoor zijn een goede basisorganisatie, scholing, weinig incidenten (ruzies) op het plein en in de school, correcte aanspreekvormen etc. Met uw hulp hopen we deze standaard minimaal op niveau te houden.

De kosten voor betaalde TSO voor het huidige schooljaar zijn:

  • € 85,- voor een kind
  • € 140,- voor twee kinderen
  • € 175,- voor drie of meer kinderen

Voor de betaling van de kosten ontvangt u een factuur. Ouders die als vrijwilliger mee pleinwacht lopen ontvangen per beurt € 4,50 korting.

Voor de buitenschoolse opvang werkt GBS De Wegwijzer samen met BINK Mirakel.
Bink verzorgt ook voorschoolse opvang.

beeldmerk bink