Activiteiten en bijdragen

Onderstaande activiteiten worden door de activiteitencommissie en het team (twee)jaarlijks georganiseerd:

-Jaaropening
-Informatieavond algemeen
-Themaweek
-Boekenbeurs
-Schoolfeest
-Open lesweek
-Sinterklaas
-Kerstontbijt
-Jaaropening
-Avond nieuwe ouders
-Kennismakingsochtend instroomouders
-2e open lesweek
-Schoolvoetbal
-Fotograaf
-Avondvierdaagse
-Schoolreis
-Sportdag
-Viering
-Schoolkamp
-Doorstroommiddag
-Waterfestijn
-Projectweek
-Musical
-Jaarsluiting

De AC is bereikbaar via ac@gbsdewegwijzer.net

Overzicht van bijdragen van ouders per 1 januari 2019:

  • Verenigingsbijdrage (€ 36,50 per automatische incasso; € 38,50 bij gebruikmaking van acceptgiro of factuur; inning in het najaar; vrijwillige bijdrage). Van deze bijdrage worden onder andere de lesboeken en werkschriften van Levend Water betaald, welke niet vanuit regulier budget bekostigd mogen worden.
  • Ouderbijdrage t.b.v. de activiteiten (inning in het voorjaar; vrijwillige bijdrage: € 70,- voor 1 schoolgaand kind, € 130,- bij 2 schoolgaande kinderen, € 175,- bij 3 of meer schoolgaande kinderen).
  • Vergoeding TSO (tussen schoolse opvang). Deze vergoeding is de enige verplichte bijdrage en kan grotendeels ‘afgekocht’ worden door als vrijwilliger te participeren in de TSO.